top of page

Demobolaget Sverige AB Personalportal

Kurser och utbilningar

Fyll i dagar du arbetat denna månad. Bifoga kvitton på eventuella utlägg och p-avgifter genom att ladda upp bilder direkt i arbetsjournalen

 

Du har möjlighet att fylla i åtta arbetspass, har du arbetat fler pass så skicka in denna först och fyll i resterande dagar i en ny arbetsjournal.

Fyll i och skicka in med en enkel knapptryckning!

  • Vardagar dras alltid 1 timme lunch, lördagar dras 1/2 timme lunch. Restid ingår ej i arbetstid. 

  • Egna utlägg, p-avgifter samt milersättning ska vara överenskommet innan.

  • Timanställdas lön utbetalas i månaden efter den intjänade perioden s.k efterskottslön.

  • Obs!  Arbetsjournal skall vara inskickad senast den 5:e månaden efter arbetad tid.

bottom of page